Articles Tagged ‘Wazznet - News’

Dołącz do ekipy!

Witajcie Użytkownicy i Użytkowniczki!

Najlepsza na świecie ekipa, która przygotowała dla Was Wazznet, potrzebuje chwili oddechu. Albo dwóch chwil...
Poszukujemy zatem chętnych ludzi (ostatecznie nie tylko ludzi), którzy ochoczo podejmą współpracę z Wazznetem ;)

Join our crew!

Welcome Users!

The best crew ever, who created Wazznet for you, needs a moment to take a breath. Or even two breaths...
That is why we are looking for people (eventually not only people) who would like to cooperate with Wazznet ;)

Startujemy!

A zatem!
Jak to mawiał wielki aktor w słynnym filmie "Nadejszła wiekopomna chwila!".
Taka sama chwila nadejszła właśnie dla Wazznetu.

TeamSpeak - how to connect the server with Android client

Due to the recent improvement in layer 7 protection at the Juniper firewalls against attacks on our TeamSpeak server, according to the TeamSpeak documentation available for ATHP, we would like to inform you that unfortunately the use of official, stable version of TeamSpeak client for Android is impossible because the application does not meet the requirements decribed in documentation of TeamSpeak protocol. It appears with no possibility in initializing the connection. However, there is available update in the BETA version of the Android client that meet requirements and use the new protocol.

TeamSpeak - jak się połączyć z klienta dla Androida

Ze względu na wprowadzone niedawno usprawnienia w ochronie aplikacyjnej po stronie firewalli Juniper przeciwko atakom na nasz serwer TeamSpeak, wedle dokumentacji TeamSpeak dostępnej dla ATHP, pragniemy poinformować, iż niestety korzystanie z oficjalnej, stabilnej wersji klienta TeamSpeak dla systemu Android jest niemożliwe, gdyż nie spełnia ona wymagań opisywanych w dokumentacji protokołu TeamSpeak. Objawia się to brakiem możliwości zainicjowania połączenia. Dostępna jest aktualizacja w wersji BETA klienta Android, która spełnia wymagania i korzysta z nowego protokołu.

We are starting!

Therefore!
There is a big moment for Wazznet Crew.

We have been working persistently for a very long time on our project which now we want to present YOU!
There were many rough moments but it was worth the effort. We would do it once again!

Our website use Cookies.

This page uses cookies for better performance of the site by Privacy Policy. You can disable cookies in your browser settings.